Altınbaş Üniversitesi

Önemli Tarihler

Bildiri özeti ve panel önerisi gönderim son tarihi: 14 Mart 2022 

Kabul edilen bildirilerin ilan tarihi: 28 Mart 2022  

Konferans tarihi: 12-13 Mayıs 2022 (Perşembe-Cuma)