Altınbaş Üniversitesi

5. Küresel Eşitsizlikler Konferansı

Afetler ve Eşitsizlikler

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Güneydoğu Anadolu depremleri, afet meselesini Türkiye’de yeniden gündemin en önemli konularından biri haline getirdi. Büyük kısmı çeşitli fay zonları üzerinde bulunan Türkiye’de büyük bir deprem sonrasında yaşanabilecekler de bu afetle bir kez daha anlaşıldı. Sel, orman yangını, kuraklık gibi diğer doğal afetlerde olduğu gibi deprem sonrasındaki afet yönetimi kadar, afet öncesinde alınması gereken önlemlerdeki eksiklikler ve sorunlar dikkat çekti. Her ne kadar doğal olaylar olarak nitelendirilseler de bu afetlere yönelik hazırlık sürecinde benimsenecek farklı politikaların ve uygulamaların farklı sonuçlar verdiği, bu politikaların dayandığı tercihlerin de çeşitli toplumsal kesimler bakımından farklı sonuçlar doğurduğu söylenebilir. Bu bakımdan “doğal” afetler de siyasal bir sorun olarak eşitlik ve adalet kavramları ile bir arada düşünülmelidir.

Bu perspektifle, Altınbaş Üniversitesi Toplumsal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (TEAM) tarafından 7-8 Aralık 2023 tarihlerinde beşincisi düzenlenecek olan Küresel Eşitsizlikler Konferansı’nda eşitsizlik sorunsalı bu kez afetler bağlamında ele alınacaktır. Konferans, afet yönetimi ve mevzuat, yerel yönetimler, kentsel dönüşüm süreci, STK’lar ve dayanışma ağları, medya ve sosyal medya, toplumsal hareketler, göç, yoksulluk, ekoloji, kültür politikaları, toplumsal cinsiyet, barınma ve güvensizlik, neoliberal dönüşüm gibi alt başlıkları içeren Sosyoloji, Psikoloji, Ekonomi, Hukuk, Kentsel Planlama, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarından tüm bildirilere açık olup konferans teması dışındaki bildiriler de sınırlı sayıda kabul edilecektir.

Katılımcılar konferansa sözlü bildiri ya da 4-5 bildiriden oluşan panel önerileriyle katılabilirler.

Bildiri önerisi, araştırma sorusu, metodolojisi ve bulgularını kısaca ortaya koyacak şekilde 300-500 kelime arasında olmalı ve üç anahtar kelime içermelidir.

Panel önerisi, panel başlığı, panel özeti, panelistlerin adları ve panelde sunulacak bildirilerin konferans koşullarına uygun özetleri yer almalıdır.

Bildiri ve panel önerileri, başvurucuların bağlı bulunduğu kurum ve iletişim bilgilerini de içeren kısa akademik özgeçmişleriyle beraber 13 Ekim 2023 tarihine kadar Konferansın web sitesindeki başvuru alanına (https://kureselesitsizlikler.altinbas.edu.tr/basvuru/) yüklenmelidir.

Kabul edilen panel ve bildiri önerileri 30 Ekim 2023’te duyurulacaktır.

Konferans, hibrid olarak gerçekleştirilecektir. Konferans dili Türkçedir. Katılım ücretsizdir.

5. Küresel Eşitsizlikler Konferansı, doçentlik başvurularındaki ulusal konferans koşulunu sağlar. Konferansta sunumu yapılan tüm bildirilerin özetleri, konferansı takiben Altınbaş Üniversitesi Yayınlarından çıkacak olan konferans bildiri özetleri kitabında online olarak yayımlanacak ve kitaba TEAM web sitesinden erişilebilecektir.

Önemli Tarihler:

Bildiri özeti ve panel önerisi gönderim son tarihi*: 13 Ekim 2023 Cuma

* Bildiri gönderim tarihi uzatılmıştır.

Kabul edilen bildirilerin ilan tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi

Konferans tarihi: 7-8 Aralık 2023 Perşembe-Cuma

İletişim Bilgileri:

web: kureselesitsizlikler.altinbas.edu.tr

e-mail: konferans.team@altinbas.edu.tr

Sosyal medya:

facebook: www.facebook.com/TEAMaltinbas

twitter: https://twitter.com/team_altinbas

Düzenleme Kurulu:

Doç. Dr. Alper KALİBER,  Altınbaş Üniversitesi

Doç. Dr. Banu KAVAKLI,  Altınbaş Üniversitesi

Doç. Dr. Bengi YANIK İLHAN,   Altınbaş Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Berna EKAL ŞİMŞEK,   Altınbaş Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Burak Emre GÜRSOY,   Altınbaş Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Ersin EMBEL,   Altınbaş Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Eylem AKDENİZ GÖKER,   Altınbaş Üniversitesi

Arş. Gör. Fezal TAPRAMAZ,   Altınbaş Üniversitesi

Bilim Kurulu:

Prof. Dr. Aylin İLDEN KOÇKAR,   Bilgi Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşegül YARAMAN,   Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Berrin Ceylan ATAMAN,   Topkapı Üniversitesi

Prof. Dr. Demet LÜKÜSLÜ,   Yeditepe Üniversitesi

Prof. Dr. Haluk LEVENT,   Bilgi Üniversitesi

Prof. Dr. Hayri KOZANOĞLU,   Altınbaş Üniversitesi

Prof. Dr. Kenan ÇAYIR,   Bilgi Üniversitesi

Prof. Dr. Saniye DEDEOĞLU,   Muğla Üniversitesi

Doç. Dr. Alev YALÇINKAYA,   Yeditepe Üniversitesi

Doç. Dr. Didem DANIŞ,   Galatasaray Üniversitesi

Doç. Dr. Aslı Yılmaz UÇAR,   Altınbaş Üniversitesi

Doç. Dr. Merve ÖZDEMİRKIRAN EMBEL,   Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Tuna KUYUCU,   Boğaziçi Üniversitesi

Doç. Dr. Didem SOYALTIN COLELLA,   University of Aberdeen

Dr. Öğr. Üyesi Mahfi EĞİLMEZ,   Altınbaş Üniversitesi