Altınbaş Üniversitesi

2. Küresel Eşitsizlikler Konferansı