Altınbaş Üniversitesi

Tema ve Başlıklar

Pandemi ve Çalışma Yaşamı 

Pandemi ve Sosyal Politika 

Pandemi ve Hukuk 

Pandemi Sürecinde Temel Haklar ve Özgürlükler 

Pandemi ve Sosyal Hareketler 

Pandemi ve Uluslararası Eşitsizlikler 

Pandemi Sürecinde Gündelik Hayat 

Pandemi ve Uluslararası Örgütler 

Pandemi Sürecinde Yakın İlişkiler ve Sosyal Hayat 

Pandemi ve Toplumsal Cinsiyet 

Pandemi ve Teknoloji 

Pandemi ve Medya/Sosyal Medya 

Pandeminin Psikolojik Etkilerinin Eşitsizlikler Üzerinden Değerlendirilmesi 

Pandemi ve Eğitim  

Pandemi ve Şiddet 

Pandemi, Yoksulluk ve Dayanışma 

Pandemi ve Sağlık Hizmetleri 

Pandemi ve Temel İhtiyaçlar (Temiz su, gıda, barınma) 

Pandemi ve Popüler Kültür 

Pandemi Sürecinde Göç  

Pandemi ve Kırılgan Gruplar 

Katılımcılar konferansa sözlü bildiri ya da 4-5 bildiriden oluşan panel önerileriyle katılabilirler.